• Arnt Olav Klippenberg

Eigersund kommune tilbyr «stjernevakter»

Eigersund bruker lønn for å få fatt på ingeniører, men det er i omsorgsyrkene stillingene står tomme.