En spesiell foreldregruppe?

Noen mener gode prestasjoner i frittstående skoler skyldes ressurssterke foreldre.