Fortsatt drift vurderes på Stavanger sjukehus

SUS og Stavanger kommune er i samtaler om ny virksomhet. Nye tilbud innen eldremedisin vurderes fra 2010.