• Pål Christensen

Renovatørene skal lære seg norsk

Det er dårlig med norskkunnskapen blant Renos nye renovatører i Stavanger. Men slapp av: De skal på språkkurs.