• Lars Idar Waage

- Uakseptabelt for akuttilfellene

Aksjonist Linda Linneberg er skuffet over Helsedirektoratets råd i striden om det nevrokirurgiske tilbudet i Helse Vest.