Jussprofessor mener dommen står til Høyesterett

Professor John Henry Mæland ved Universitetet i Bergen mener straffenivået til sorenskriver Bjørnestad vil stå seg gjennom lagmannsrett og Høyesterett.