Inger Østensjø vil bli rådmann

Det er bare én søker til jobben som rådmann i Stavanger etter Ole Hetland. Dermed er det liten tvil om at den nye rådmannen heter Inger Østensjø.