- Ole Bang hadde ikke kontrollen selv

Økokrim hevder heleritiltalte Ole Paul Bang ble instruert i hvordan han skulle drive sin egen virksomhet.