• Tor Inge Jøssang

Staal blir satellitklubb til Viking

Bare noen fotballer ble reddet da Staaltun brant ned. Nå har Staal Jørpelands 700 medlemmer klubbhus igjen.