Ingen enkel, billig hotellkasse

Et hotellbygg som vil tvinge deg til å se to ganger, er planlagt bygd nær Kjelveneparken i Urban Sjøfront.