Taus Meltveit Kleppa om medvirkning i saken

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) bekrefter å ha medvirket for å få Paulsen hjem, men vil ikke si hvordan.