Norsk Helikopter selger luftambulansetjenesten

Norsk Helikopter på Stavanger lufthavn, Sola, selger sine to luftambulanseselskaper i Norge og Sverige til ny eier.