• Sven–Inge Wiig og kona Inger Anita har blitt bedt om at de må gjøre seg klar til å evakuere fra fritidsboligen på Ombo. De kan se brannen godt . Privat

Kontroll på skogbrannen på Ombo

Brannhelikoptrene avslutter for kvelden, mens brannmannskaper vil ha tilsyn gjennom natten.