• På hver side av bussveien på Lura ligger bedrifter tett i tett. Bussene kjører forbi mange ganger i timen. Likevel vil ikke det politiske flertallet i Sandnes stramme inn på antallet tillatte parkeringsplasser. Begrunnelsen er at kommunen har innbyggere boende i mange områder med lav kollektivdekning. Marie von Krogh
    Galleri

Sandnes gjør seg lekker for bilistene

SANDNES: Det politiske flertallet ønsker privatbilen fortsatt hjertelig velkommen til Sandnes, og ser ikke grunn til å begrense utbyggingen av parkeringsplasser langs bussveien.