• De øverste etasjene i Straensenteret er borte. Snart tar Herbarium form. Carl Gunnar Gundersen

Straensenteret snart revet

STAVANGER: Straensenteret forsvinner. Herbarium bygges. Kjøpesenteret skal stå klart i august 2019.