• Elbilen på bildet kan kjøre gratis gjennom bommene enda en stund. Før halv takst kan innføres må ordnignen gjennom en lokalpolitisk runde i alle kommunene som har bommer. Pål Christensen

Fritt fram for å innføre elbil-avgift i bommen

Kommunene på Nord-Jæren står fritt til å innføre inntil 50 prosent betaling for elbiler i bommene.