• Aud Miriam Bergsaker (92) er Sandnes kommune sin store draum. Sjølv er ho nøgd med heimetenesta, men drøymer om ein plass på Trones bolig- og eldresenter. Kristian Jacobsen

Fleire eldre må bu heime når eldrebølga treffer Sandnes

SANDNES: I framtida er Sandnes kommune heilt avhengig av at fleire gjer som 92 år gamle Aud Miriam Bergsaker. Ho bur heime.