• Når alt rives, kan det her komme kanskje 300 boliger. Også 1913-bygget, nede til høyre, det eneste som var vernet på eiendommen, kan nå rives etter at det ble ødelagt av brann i 2017. Men vilkåret er at deler av det laveste bygget med grønt tak, rett bak, blir vernet, noe Kverneland nå klager på. Rune Vandvik

Dropper nå pris på Jærens dyreste eiendom, vil ha fortgang på salget

Ingen er foreløpig villig til å bla opp 85 millioner kroner for eiendommen som kan bli en ny urban bydel på Jæren, kloss i Frøylandsvatnet.