Gir utviklingshemmede vanlig jobb

«Helt med»-ordningen skaper arbeidsplasser for utviklingshemmede i blant annet butikker, kafeer og på hotell. - De skal ha valgmuligheter, sier daglig leder i «Helt med», Jarle Eknes.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I 2013 var kun 1 av 4 med kjent utviklingshemming i yrkesaktiv alder, i arbeid. Av disse var 90 prosent av deltakerne i arbeidsrettede tiltak i skjermede virksomheter. I underkant av ti prosent var på tiltak i ordinære virksomheter.

Daglig leder i «Helt med»-ordningen, Jarle Eknes, sier at de fleste utviklingshemmede ønsker å jobbe. Han forteller også at de ofte har et dårligere sosialt nettverk, og da kan jobben være en ekstra viktig arena for sosialisering.

Det er opprettet 45 nye arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i løpet av 2018, gjennom «Helt med»-ordningen.

Daglig leder i «Helt med», Jarle Eknes.

Muligheter

– Vi skal åpne for flere muligheter. De skal kunne velge mellom en rekke jobber og ha karrièremuligheter, på lik linje med andre. Emily fikk ikke jobben fordi hun trengte den, men fordi Scandic trenger henne, sier Eknes.

Les også

Emily er helt med i fast jobb

Han sier at det er mange gode og viktige jobber på en vernet arbeidsplass (VTA), men at utviklingshemmede også skal ha muligheter til å velge å jobbe i ordinært arbeidsliv.

– Vi ønsker å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv, og vi har derfor prioritert synlighet. Når man møter personer med utviklingshemming på butikken, hotellet eller på kafeen så vil dette bidra til normalisering og et mer inkluderende samfunn.

I løpet av 2019 skal «Helt med» ha opprettet 80 arbeidsplasser. Flere kommuner blir med i ordningen. Blant annet blir det en stor satsing i flere kommuner i Trøndelag. Sannsynligvis opprettes det også arbeidsplasser i Sandnes, flere kommuner i Valdres, Arendal og Kristiansand.

Headhunting

«Helt med»-ordningens jobbspesialister vurderer søknadene og kaller aktuelle kandidater inn til intervju. Aktuelle kandidater får tilbud om en måneds lønnet arbeidsplass. Jobbspesialisten har tett oppfølging av arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Man søker på samme måte som alle andre. Emily fikk jobben hos Scandic fordi hun var den beste kandidaten og det er veldig godt for henne å vite. Hun er en ressurs for bedriften, forteller Eknes.

Når både arbeidsgiver og personene som har vært i arbeidspraksis ønsker det, ansettes personen med utviklingshemming på ordinære vilkår, bortsett fra at lønnen settet til 20 prosent av ordinær lønn for tilsvarende arbeid. Dette kompenserer for utfordringer ved arbeidskapasitet og behov for oppfølging og tilrettelegging. Lønnen de får kommer i tillegg til uføretrygden de mottar.

Innen 2027 er målet at de skal ha opprettet mer enn 1000 «Helt med»-arbeidsplasser over hele landet.

Publisert: