• Operativ leder Morten Wathne på flyplassen håper at denne fugle- og droneradaren skal gjøre luftrommet tryggere. Jan Inge Haga

Denne skal sirkle inn ulovlige droner ved flyplassen

Flyforbudsonen rundt Stavanger lufthavn er vesentlig større enn mange dronepiloter er klar over. Nå trapper Avinor opp kampen mot ulovlig droneflyvning.