Boganes: Ikke forsvarlig for oss å drive hvis det blir lockout

Boganes lindrende enhet i Stavanger kan ikke drives forsvarlig for pasientene hvis 15 sykepleiere rammes av lockout. Derfor vil Attendo be myndighetene gripe inn allerede tirsdag.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I vårt distrikt er Boganes sykehjem i Stavanger eneste sykehjem som rammes ved en eventuell lockout fra neste tirsdag. Boganes sykehjem er det eneste sykehjemmet i Stavanger som er konkurranseutsatt. Det drives av Attendo på oppdrag for Stavanger kommune.

Boganes har om lag 15 sykepleiere som vil bli tatt ut i den eventuelle lockouten.

LES MER OM ARBEIDSKONFLIKTEN HER:

Les også

Boganes sykehjem kan bli rammet av lockout

– Allerede midt på dagen tirsdag vil vi få problemer med driften, hvis det blir lockout. Da vil det ikke være forsvarlig å drive videre, opplyser Geir Hansen, kommunikasjonssansvarlig i Attendo.

Helsetilsynet bestemmer

Allerede torsdag kveld har Attendo skrevet en epost til Stavanger kommune som eier sykehjemmet der Attendo er driver. Der informerer de om hvilke konsekvenser en utestengelse (lockout) vil få. Attendo vil også skrive brev til Fylkeslegen i Rogaland der de detaljert gjør rede for konsekvensene. Fylkeslegen vil igjen gi melding videre til Helsetilsynet. Det er de som til slutt vurderer om arbeidskonflikten fører til fare for liv og helse.

Attendo har vurdert alle muligheter ved å flytte og omdisponere personalet. Men det har ikke vært aktuelt å flytte pasienter eller brukere.

Lindrende enhet spesielt sårbar

– Vi har et spesielt ansvar som driver av Stavanger kommunes lindrende enhet. derfor får vi problemer med bemanningen såpass raskt. På lindrende enhet er det ikke aktuelt å redusere på bemanningen, sier Hansen.

Han tror vanlig sykehjemsdrift ville klart å holde det gående med forsvarlig helgebemanning iallfall ut onsdag. Det går ikke for Boganes med den brukergruppen de skal hjelpe.

Lindrende enhet tar imot pasienter med uhelbredelig sykdom og redusert forventet levetid.

Håper staten griper inn

– Verdighet og respektfull drift er spesielt viktig her. Der er vi ikke villige til å redusere tilbudet, sier Hansen.

Han venter at arbeidskonflikten blir raskt avblåst, av hensyn til pasientenes beste.

– Lockout innen helsevesenet er svært sjeldne i Norge. Vi forventer at myndighetene griper inn i tide hvis partene ikke klarer å finne en løsning selv, sier Geir Hansen i Attendo.

LES MER OM ARBEIDSLIVSKONFLIKTER:

Publisert: