• Når Stangeland maskin skulle rydde opp i kompostvannet fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad, pumpet de det rett ut i Lutsivannet. Privat

Fylkesmannen politianmelder IVAR for organisk utslipp

Fylkesmannen anmeldte torsdag IVAR og T. Stangeland Maskin for å ha lagret kompost på Hogstad på en slik måte at det medførte et kraftig, ukontrollert, organisk utslipp til Kvednhusbekken i slutten av oktober/begynnelsen av november.