Vedtaket om inhabile politikere blir stående

Politikerne bak brevet krevde en lovlighetsvurdering og en erklæring av vedtaket som ugyldig. De fikk lovlighetsvurderingen, men vedtaket blir stående. Fra venstre: Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Sissel Knutsen Hegdal (H), Karl W. Sandvig (Pp) og Jan Erik Søndeland (V) og Henrik Halleland (KrF). Christian Wedler har også signert brevet til Fylkesmannen som fra årsskiftet har endret navn til Statsforvalteren.

Statsforvalteren slår fast at Stavanger kommunestyres vurderinger rundt habiliteten til folkevalgte tilknyttet styre i kommunale foretak, er basert på saklige og rimelige hensyn. Dermed førte ikke oppfordringen fra seks politikere om at vedtaket oppheves og erklæres ugyldig, frem.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement