• Anders Minge

Helse Stavanger godtar bot

Styret for Helse Stavanger er uenige i boten og mener den er stor, men velger likevel å betale en halv million.