• Jonas Haarr Friestad

Hard kritikk mot kommunal hast i Gauselvågen

Advokat Endre Skjørestad er sterkt kritisk til at kommunen varsler ekspropriasjon av grunn til turvei i Gauselvågen før fylkesmannen i det hele tatt har tatt stilling til klagene fra grunneierne.