Når blir gatene fri for grus?

Sopihop-sjef Jonny Ånderå regner med at hans folk skal feie gater i Stavanger rene for grus og sand helt fram til 17. mai. Snøvinteren vil prege Stavanger lenge ennå.