80 ras i året

40 ganger årlig går det ras som treffer riksvei 13 ved Tysdalsvatnet på grensa mellom Strand og Hjelmeland. Like galt er det ved Lovravatnet i Suldal.