• Lars Idar Waage

Alle skolene i Stavanger må kutte

Alle skolene i Stavanger må ta sin del av innsparingene på 5 millioner kroner.