Kolumbus lover bedre informasjon

— Men da må også kommunen ta sin del av ansvaret, sier Karianne Haarr Nedrebø, kommunikasjonssjef i Kolumbus.