P-avgift via mobil

Rådmannen går inn for å bruke 280.00 kroner til kjøp av to nye parkeringsautomater på Bryne.