Drapssiktede krever fullt innsyn

En begjæring om utlevering av klausulerte dokumenter i «Lena»-saken, er under behandling i Stavanger tingrett.