Beslagla stereoanlegget

Politiet tok med seg stereoanlegget etter at fest ikke ble roligere.