• LO-leder Roar Flåthen skal støtte kravet om norsk minstelønn for sjøfolk på norsk sokkel Scanpix.

Teekay revurderer utflagging

Etter hardt press fra sjømannsorganisasjonene i Teekay-saken, har regjeringen kommet med nye tiltak som skal hindre utflagging av norske arbeidsplasser til sjøs.