Rådmannen skeptisk til kommunal vikarpool

Politikerne vil at Stavanger kommune skal ha sin egen vikarpool, men rådmannen har langt flere argumenter mot enn for.