Grønt lys for E134-prosjekt

Regjeringen foreslår å godkjenne søknad om lån på 210 millioner til Haugalandspakken AS.