• Are Tveit Stangeland (5) synes det er helt fint at han får bruke det meste av dagen til å sykle når lærer og mor Mette Tveit, er i streik. Her utenfor St. Svithun skole på Storhaug. Kristian Jacobsen

Vil gjenåpne streikerammede tjenester raskt

Stavanger kommune satser på å åpne skoler, SFO-er, barnehager og andre streikerammede tjenestetilbud så raskt som overhodet mulig når streiken blir avblåst.