Trappen fikses, småbåtanlegget bygges

Omsider er det nok penger til å sette i gang på Flørli.