Lovlighetskontroller i Randaberg

Kommunestyret i Randaberg vedtok torsdag kveld, som ventet, å kontrollere lovligheten på budsjettvedtaket fra før jul.