Stor misnøye med Tauferja

Verken pendlere eller politikere er fornøyd med rutetilbudet på Tauferja.