SAS må lage regler for askeflyvning

SAS kan ikke benytte seg av de nye reglene for å fly i områder med lav askekonsentrasjon før selskapet har utarbeidet egne prosedyrer for slik flyging. Deretter må disse godkjennes av myndighetene.