Travel helg med glattå

Viking redningstjeneste har rykket ut cirka 140 ganger i løpet av helga.