Slik rammer fattigdommen

Blant de 85.000 fattige barna, er enkelte grupper overrepresentert. Det gjelder særlig barn i familier uten yrkesaktive, med lav utdanning, familier som mottar sosialhjelp, familier med enslig forsørger, familier med mange barn, familier med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn.