• Privat

Løs fugl søker fast bopel

Denne gullfasanen er kledd til fest, men nå får den vann og brød og lengter hjem. Hvem kan hjelpe?