• Olav Høyland tar årets siste plenklipp. Kristian Jacobsen

1. oktober var nummer 1