• Lars Idar Waage

«Svært vanskelig å behandle tiltalte»

Psykolog og psykiater mener det er stor fare for at tiltalte Helge Ivar Breland Pedersen (38) vil fortsette sin voldelige løpebane.