- Planlegger å legge ned militær aktivitet på Sola

Forsvarets øverste ledelse planlegger å legge ned det meste av den militære aktiviteten på flystasjonen på Sola innen få år. Mellom 100 og 150 faste, statlige stillinger på Nord-Jæren berøres av planene i første omgang.