SUS må utsette operasjoner

Både fylkeslegen, Helse Vest og styreformann er varslet om overbelegget på SUS. Flertallet av de nye pasientene er over 70 år.