Brann til sjøs like farlig som før

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ikke love at Stavanger får brannfolk som er spesialtrent for å heises om bord i brennende skip. I dag må hjelpen hentes i Bergen hvis alarmen går.