• Rådmann Inger Østensjø presenterer akkurat nå Stavanger-budsjettet. Kristian Jacobsen

60 sykehjemsplasser skal bort neste år

Stavanger-budsjettet kuttes med 182 millioner kroner neste år. — Innsparingene vil berøre alle brukere og ansatte, sier rådmannen.