• Et flertall på 7 mot 4 i kommunalstyret for byutvikling gikk torsdag inn for at Stavanger skal ha en bilfri søndag 4. september neste år.

Flertall på nytt for bilfri søndag

Kommunalstyret for byutvikling vedtok torsdag at søndag 4. september skal være en bilfri dag i sentrum.